פיקסילציה

פיקסילציה –from pixilated) Pixilation)  

תת טכניקת סטופ-מושן שבה גופם של שחקנים חיים נע במקוטע פריים אחרי פריים מפוזיציה אחת לאחרת לשם יצירת התנועה באנימציה.
השחקנים הופכים בגופם לסוג של בובת סטופ-מושן חיה.
טכניקה זו מאפשרת אינטראקציה ותנועה של הגוף האנושי ביחס לעצמו, לחפצים ולמרחב אשר אינה אפשרית במציאות.

דוגמאות בולטות לטכניקה:

Norman McLaren – Neighbours

Luminaris – Juan Pablo Zaramella

Her Morning Elegance – Yuval and Merav Nathan

ועוד דוגמה קטנה ויפה לפיקסילצית גוף: